Thông tư số 145/2017/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
145/2017/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:
15/06/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap