Thông tư số 162/2017/TT-BQP ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
162/2017/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Thượng tướng Lê Chiêm
Ngày ban hành:
10/07/2017
Ngày hiệu lực:
25/08/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap