Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ký hiệu văn bản:
76/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung:
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Loại văn bản:
Nghị định
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày hiệu lực:
15/08/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap