Thông tư số 207/2017/TT-BQP ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
Ký hiệu văn bản:
207/2017/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách tiền lương, phụ cấp lương
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Thượng tướng Trần Đơn
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày hiệu lực:
10/10/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap