Thông tư số 153/2017/TT-BQP ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Quốc phòng: Quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Ký hiệu văn bản:
153/2017/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:
26/06/2017
Ngày hiệu lực:
11/08/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap