Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng

22.09.2017 13:14:00

Ngày 13/9/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 224/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

11.09.2017 15:12:00

Ngày 26/6/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 153/2017/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

29.08.2017 16:44:00

Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 208/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

29.08.2017 16:35:00

Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu

14.08.2017 09:21:00

Ngày 03/8/2017 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 182/2017/TT-BQP, hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

17.07.2017 08:14:00

Ngày 30/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ

13.07.2017 15:58:00

Ngày 10/7/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Bộ Quốc phòng ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

23.06.2017 08:01:00

Ngày 15/6/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng ban hành quyết định về việc hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được biên chế và trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường, các cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng ban hành quyết định về việc hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được biên chế và trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường, các cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Quốc phòng

12.05.2017 16:07:00

Ngày 05/5/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1487/QĐ-BQP về việc hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được biên chế và trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường, các cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Quốc phòng.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

10.05.2017 15:48:00

Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

    Xem tiếp»
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap