Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

01.06.2018 16:25:00

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Kết quả công tác chính sách và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa 06 tháng đầu năm 2018 của lực lượng vũ trang Quân khu 9

Kết quả công tác chính sách và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa 06 tháng đầu năm 2018 của lực lượng vũ trang Quân khu 9

01.06.2018 12:42:00

6 tháng đầu năm 2018, công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa của lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã được lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa 6 tháng đầu năm 2018

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa 6 tháng đầu năm 2018

29.05.2018 16:27:00

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quân khu 2 thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội

Quân khu 2 thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội

29.05.2018 09:35:00

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kết quả thực hiện công tác chính sách và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa 06 tháng đầu năm 2018 của Quân đoàn 1

Kết quả thực hiện công tác chính sách và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa 06 tháng đầu năm 2018 của Quân đoàn 1

29.05.2018 09:18:00

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa.

Quân khu 4 tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội

Quân khu 4 tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội

25.05.2018 15:32:00

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa.

Học viện Chính trị thực hiện có hiệu quả công tác chính sách 6 tháng đầu năm 2018

Học viện Chính trị thực hiện có hiệu quả công tác chính sách 6 tháng đầu năm 2018

24.05.2018 17:17:00

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện Chính trị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, thiết thực, có hiệu quả chính sách đối với các đối tượng trong Học viện và tổ chức tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; kịp thời động viên cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, yên ...

Kết quả thực hiện công tác chính sách Quý I năm 2018 của Quân chủng Hải quân

Kết quả thực hiện công tác chính sách Quý I năm 2018 của Quân chủng Hải quân

27.03.2018 15:55:00

Quý I năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa theo phương châm “Chủ động, chu đáo, hiệu quả, nghĩa tình”.

TCCT ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn

TCCT ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn

26.02.2018 15:53:00

Ngày 07/02/2018, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 244/HD-CT về thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn.

Bộ CHQS tỉnh Nam Định trao tiền hỗ trợ  quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em khuyết tật

Bộ CHQS tỉnh Nam Định trao tiền hỗ trợ quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em khuyết tật

02.02.2018 13:30:00

Ngày 31/01/2018, Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật, phẫu thuật tim bẩm sinh là con quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng (CNVCQP) trong Bộ CHQS tỉnh.

    Xem tiếp»
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap