Ngày 04/01/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Nội dung công bố kèm theo Quyết định này gồm 2 phần:

Phần 1: Danh mục thủ tục hành chính, gồm:

1. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội mới ban hành do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện.

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bị bãi bỏ.

Phần 2: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng thủ tục hành chính do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện, gồm:

1. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động.

2. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.

3. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con.

4. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

5. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH.

6. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con.

7. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ.

8. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con (trong trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH).

9. Thủ tục đề nghị giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động.

10. Thủ tục đề nghị giám lần đầu do bệnh nghề nghiệp.

11. Thủ tục đề nghị giám định tai nạn lao động tái phát.

12. Thủ tục đề nghị giám định bệnh nghề nghiệp tái phát.

13. Thủ tục đề nghị giám định tổng hợp.

14. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động.

15. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp.

16. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát.

17. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động.

18. Thủ tục giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

19. Thủ tục giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng.

20. Thủ tục giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp sau khi ra tù được đơn vị tiếp nhận).

21. Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp người phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi, trong thời gian đang chấp hành án tù mà đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định).

22. Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với quân nhân.

23. Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng.

24. Thủ tục giải quyết bảo l­­ưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với ng­ười lao động (đối với người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội).

25. Thủ tục giải quyết bảo l­­ưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội ối với tr­ường hợp phục viên, xuất ngũ về địa ph­ương không quá 12 tháng và đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội).

26. Thủ tục giải quyết bảo l­­ưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (đối với ngư­ời bị phạt tù giam, khi ra tù chuyển về địa ph­ương).

27. Thủ tục giải quyết hủy quyết định hưởng bảo hiểm xã hội.

28. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất hằng tháng.

29. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần.

Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2017./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 23/QĐ-BQP 04/01/17.docPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 395 Cập nhật lúc: 17/01/2017 14:53:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap