Theo đề nghị của Cục Chính trị Quân khu 4, từ ngày 10/4 đến ngày 11/4/2017, Cục Chính sách/TCCT đã tiến hành thẩm định hồ sơ hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

            Qua kiểm tra, thẩm định nhận thấy, hồ sơ xét duyệt của các cấp bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, đúng đối tượng, chế độ, chính sách; sắp xếp khoa học, thuận tiện tra cứu, đối chiếu. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, với tinh thần chủ động, tích cực, đến nay Quân khu 4 đã xét duyệt được 89.871 hồ sơ đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần; trong đó, đã ra quyết định hưởng chế độ cho 70.007 đối tượng với số tiền là 157.389.900.000 đồng.

Sau mỗi giai đoạn xét duyệt, chi trả, các cấp đã tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Hiện nay, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu đang tích cực chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương, kết hợp với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến hết quý IV/2017, cơ bản hoàn thành việc thẩm định và giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo khảo sát, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng./.

* Ảnh: Đoàn công tác thẩm định hồ sơ tại Quân khu 4.


Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1533 Cập nhật lúc: 13/04/2017 07:20:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap