Chiều ngày 20/4/2017, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị đánh giá cơ sở kết quả nghiên cứu Đề tài độc lập cấp Quốc gia "Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới" do Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị chủ trì thực hiện, đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị làm Chủ nhiệm Đề tài. Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có gần 40 đại biểu là tướng lĩnh, các nhà khoa học, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.


Đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐNDVN,
Chủ nhiệm Đề tài, báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai nghiên cứu Đề tài độc lập
cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới”


Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai nghiên cứu Đề tài; ý kiến đánh giá, nhận xét và kết quả bỏ phiếu đánh giá của các thành viên trong Hội đồng khoa học, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã phát biểu, kết luận Hội nghị. Đồng chí  nhấn mạnh, Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới là vấn đề nghiên cứu rất mới, có nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện; tuy nhiên, Cơ quan chủ trì và các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài đã rất tích cực, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội triển khai các hoạt động nghiên cứu, đến nay Đề tài đã hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra với kết quả, chất lượng tốt, đáp ứng nội dung, yêu cầu theo hợp đồng ký kết với Bộ Khoa học và Công nghệ. Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về hậu phương Quân đội và xây dựng hậu phương Quân đội; trên cơ sở đó đưa ra được các quan niệm mới về hậu phương Quân đội, xây dựng hậu phương Quân đội; đề xuất được các quan điểm, yêu cầu, nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới; bước đầu đề xuất các kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm phù hợp, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng hậu phương Quân đội. Sản phẩm nghiên cứu của Đề tài đã góp phần bổ sung lý luận, cung cấp cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm, luận cứ khoa học để Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng hậu phương Quân đội phù hợp với điều kiện của đất nước trong tình hình mới; khai thác, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo đảm cho hậu phương Quân đội thực sự là điểm tựa vững chắc cả về vật chất và tinh thần, đáp ứng mọi nguồn lực cho Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc cả trong thời bình và thời chiến

   Đồng thời, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Chủ tịch Hội đồng khoa học cũng đề nghị Cục Chính sách và Ban Chủ nhiệm Đề tài trong thời gian tới, cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học; tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện sản phẩm Đề tài; sớm hoàn tất thủ tục đăng ký, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước theo đúng thời gian quy định và chuyển giao kết quả nghiên cứu Đề tài cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện sau nghiệm thu cấp Nhà nước./.


* Ảnh đại diện:
 Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận Hội nghị.


Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 768 Cập nhật lúc: 24/04/2017 16:12:09

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap