Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-CS ngày 06/3/2017 của Tổng cục Chính trị về việc kiểm tra, nắm tình hình triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 12/4/2017, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT làm Trưởng đoàn, chủ trì kiểm tra, nắm tình hình triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 4.

Cùng đi có các cơ quan: Cục Tài chính, Cục Quân y/BQP; Cục Tuyên huấn, Ban Thanh niên Quân đội/TCCT; thành phần làm việc với đoàn gồm: Thủ trưởng Cục Chính trị, đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nghe Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình báo cáo và ý kiến bổ sung của các đại biểu dự hội nghị; đồng chí Trưởng đoàn kết luận: Đơn vị đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Tổng cục Chính trị; chuẩn bị nội dung báo cáo và bố trí thành phần làm việc với Đoàn, tạo điều kiện cho Đoàn làm việc đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch; tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ kịp thời, toàn diện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực vận động xã hội hóa tạo thêm nguồn lực để thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa;  các hoạt động đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, thiết thực. Đồng thời, nhấn mạnh, thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện toàn diện theo đúng kế hoạch đề ra; có nhiều biện pháp cụ thể; xác định điểm nhấn trong hoạt động kỷ niệm 70 năm. Đoàn công tác tiếp thu những kiến nghị, đề nghị của Quân khu 4, tổng hợp báo cáo Trưởng  Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ trong Bộ Quốc phòng./.

* Ảnh: Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Trưởng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc tại Quân khu 4.


Phòng Hậu phương/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 432 Cập nhật lúc: 17/04/2017 13:51:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap