Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định gồm 06 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức lương cơ sở, kinh phí thực hiện, hiệu lực và trách nhiệm hướng dẫn thi hành.

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước… (trong đó có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam) được điều chỉnh tăng từ 1.210.000đ/tháng lên 1.300.000đ/tháng (tăng 7,4%)./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 47/2017/NĐ-CP 24.4.2017.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2123 Cập nhật lúc: 10/05/2017 17:43:33

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap