Ngày 05/5/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1487/QĐ-BQP về việc hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được biên chế và trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường, các cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Quốc phòng.

Quyết định gồm 07 điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ; cách chi trả, trách nhiệm triển khai thực hiện; kinh phí thực hiện và điều khoản thi hành.

Theo đó, mức hỗ trợ đối với giáo sư bằng 1,7 tháng tiền lương cơ sở/người/tháng; mức hỗ trợ đối với phó giáo sư bằng 1,5 tháng tiền lương cơ sở/người/tháng; mức hỗ trợ đối với tiến sĩ bằng 1,0 tháng tiền lương cơ sở/người/tháng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2017 và thay thế Quyết định số 2826/QĐ-BQP ngày 06/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy trong các nhà trường Quân đội./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 1487/QĐ-BQP 05.5.2017.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1516 Cập nhật lúc: 12/05/2017 17:14:21

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap