Theo đề nghị của Cục Chính trị Quân khu 3, từ ngày 20/6 đến ngày 21/6/2017, Cục Chính sách/TCCT đã tiến hành thẩm định hồ sơ hưởng chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thẩm định, hồ sơ xét duyệt của các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng, chế độ, chính sách; công tác sắp xếp hồ sơ khoa học, bảo đảm thuận tiện trong tra cứu. Ban Chỉ đạo 24 Quân khu đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, địa phương trên địa bàn tích cực thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng; kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi đợt xét duyệt, chi trả chế độ và bổ sung các chủ trương, giải pháp phù hợp thực tiễn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở các cấp.

Đến nay, toàn Quân khu đã xét duyệt, đề nghị thẩm định được 17.974 hồ sơ đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần; trong đó, đã ra quyết định và chi trả chế độ cho 9.404 đối tượng, với số tiền 20.460.200.000 đồng. Phấn đấu đến hết Quý IV/2017, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 70 - 80% số lượng đối tượng được khảo sát theo đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng./.

* Ảnh: 
Đoàn công tác của Cục Chính sách/TCCT thực hiện thẩm định hồ sơ hưởng chế độ, chính sách tại Cục Chính trị/Quân khu 3.

(Trung tá Phạm Văn Mạnh, Phòng CS/QK3)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1134 Cập nhật lúc: 23/06/2017 10:12:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap