Ngày 30/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nghị định gồm 6 điều; quy định cụ thể về đối tượng điều chỉnh; thời điểm và mức điều chỉnh; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017 đối với các đối tượng được điều chỉnh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 76/2017/NĐ-CP 30/6/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1311 Cập nhật lúc: 17/07/2017 09:19:56

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap