Ngày 10/7/2017, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 1233/BQP-BCĐ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thời gian qua và nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt 6 nội dung, giải pháp cụ thể./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 1233/BQP-BCĐ 10/7/2017.docPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1491 Cập nhật lúc: 14/07/2017 07:03:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap