Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ.

Quyết định gồm 03 Điều và 03 Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể một số điều sửa đổi, bổ sung; hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Theo đó, kể từ ngày 10/9/2017, chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc biên chế của các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước; đối với Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách các cấp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ và một số trang phục chuyên dùng, trang bị, phương tiện chuyên dụng được điều chỉnh theo quy định mới./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 35/2017/QĐ-TTg 25/7/17.pdfPhòng Công tác mộ liệt sĩ/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 247 Cập nhật lúc: 03/08/2017 10:09:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap