Ngày 03/8/2017 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 182/2017/TT-BQP, hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

Thông tư gồm 7 điều; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, thời gian hỗ trợ và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại các loại hình doanh nghiệp được hỗ trợ 100% hoặc tối đa không quá 70% kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu; nguồn kinh phí bảo đảm từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 182/2017/TT-BQP 03/8/17.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 251 Cập nhật lúc: 14/08/2017 09:21:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap