Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự (Ban CHQS) huyện Diễn Châu/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành xét duyệt hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức chi trả được 4 đợt cho 1.277 đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định 49), tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt và chi trả được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Huyện Diễn Châu hiện có hơn 20.000 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49; số đối tượng đông, nhưng phần lớn lại không có giấy tờ, hồ sơ lưu trữ về quá trình tham gia dân công hỏa tuyến. Đặc biệt, với những đối tượng tham gia trong kháng chiến chống Pháp phần lớn đã qua đời, tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn… Đây là một trong những khó khăn trong thẩm định, xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 49. Do vậy, Ban CHQS huyện Diễn Châu xác định việc giải quyết chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 49 là việc làm có ý nghĩa chính trị xã hội, thể hiện đạo lý và tính nhân văn sâu sắc, Ban Chỉ đạo 24 huyện, Hội đồng chính sách các xã, thị trấn đã phối hợp triển khai lập hồ sơ xét duyệt ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, đúng đối tượng.


Cán bộ Ban CHQS huyện Diễn Châu thẩm định hồ sơ các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ


Với phương châm giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở, Ban CHQS huyện Diễn Châu đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 24 huyện chỉ đạo Hội đồng chính sách các xã, thị trấn rà soát, thẩm định, xét duyệt hồ sơ chặt chẽ ngay từ đầu. Theo đó, các xã, thị trấn đã thành lập Tổ tư vấn bao gồm các thành viên là cán bộ các ngành, đoàn thể, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, các đồng chí nguyên cán bộ phụ trách cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự của địa phương thời kỳ kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; đại diện đối tượng đã được hưởng chế độ theo Quyết định 47, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ giúp Hội đồng chính sách tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kê khai hồ sơ, rà soát, thẩm tra, lập danh sách… Trước khi các đối tượng làm hồ sơ, các xóm đã tổ chức họp, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, thông báo công khai với nhân dân về những người được xét đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định 49 và những người không được xét với lý do cụ thể để người dân cho ý kiến.

Ban CHQS huyện Diễn Châu chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện bước xét duyệt hồ sơ tại Hội đồng chính sách các xã, thị trấn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng; đây là cơ sở để xem xét giải quyết đúng người, đúng chế độ, hạn chế được các hiện tượng tiêu cực, sót đối tượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội đến đúng đối tượng.  Do vậy, Ban CHQS huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo 24 huyện Diễn Châu quan tâm, kịp thời chỉ đạo kiện toàn Hội đồng chính sách các xã, thị trấn; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác chính sách và các thành viên Tổ tư vấn…

Đến nay, Ban CHQS huyện Diễn Châu tiếp tục xét duyệt, báo cáo lên trên hơn 1.000 hồ sơ và quyết tâm hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ ở cấp huyện trong tháng 8/2017./.

* Ảnh đại diện: Ban CHQS huyện Diễn Châu trao Giấy chứng nhận “Dân công hỏa tuyến” 
cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

(Huy Cường/Báo Quân khu 4)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1941 Cập nhật lúc: 22/08/2017 20:31:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap