Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 208/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

Thông tư gồm 10 Điều và các Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc chuyển xếp lương, cách chuyển xếp lương đối với các đối tượng được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp; hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017 và thay thế Thông tư số 152/2007/TT-BQP ngày 25/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan; công nhân viên chức quốc phòng; hạ sĩ quan, binh sĩ chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 208/2017/TT-BQP 23/8/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 421 Cập nhật lúc: 29/08/2017 16:44:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap