DỰ THẢO: Thông tư Hướng dẫn thực hiện về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xin ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách quân đội. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: chinhsachquandoi@gmail.com./.

* Để xem chi tiết Dự thảo, xin bấm vào đường dẫn: Du thao.doc


Phòng Công tác mộ liệt sĩ/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 223 Cập nhật lúc: 15/09/2017 13:46:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap