Ngày 13/9/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 224/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng.

Thông tư gồm 7 Điều và Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; chế độ phụ cấp thâm niên; kinh phí bảo đảm; hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội đủ 5 năm (đủ 60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2017. Thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BQP ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 224/2017/TT-BQP 13/9/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 658 Cập nhật lúc: 22/09/2017 13:14:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap