Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong Quân khu tổ chức xét duyệt và thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ (đợt 7) theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận đợt này, có 13.429 hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp; trong đó, có 8.587 đối tượng còn sống và 4.842 đối tượng đã chết; số đối tượng có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến dưới 1 năm là 12.458 hồ sơ; từ 1 năm đến dưới 2 năm là 866 hồ sơ; từ đủ 2 năm trở lên là 105 hồ sơ; tổng số tiền trợ cấp 1 lần của đợt này là hơn 27,6 tỷ đồng. Cụ thể: tỉnh Cao Bằng có 893 đối tượng; tỉnh Lạng Sơn có 2.776 đối tượng; tỉnh Bắc Giang có 4.367 đối tượng; tỉnh Bắc Ninh có 3.838 đối tượng và tỉnh Thái Nguyên có 1.555 đối tượng được hưởng trợ cấp.

Công tác xét duyệt và thẩm định hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ từ cơ sở. Thực hiện theo tiến độ của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã xác định, Quân khu 1 phấn đấu hoàn thành cơ bản việc xét duyệt chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2017./.

* Ảnh: Đồng chí Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 chủ trì hội nghị xét duyệt và thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ (đợt 7) theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.


(Khương Văn Doãn/Báo Quân khu 1)


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1487 Cập nhật lúc: 26/09/2017 10:25:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap