Sáng ngày 11/10/2017, tại Hà Nội, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị hội thảo về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Cơ quan thường trực Ban Soạn thảo xây dựng Đề án của Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị hội thảo; tham dự có đại biểu lãnh đạo Vụ Khoa giáo - Văn xã/Văn phòng Chính phủ; Cục Người có công/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Quản trị Tài vụ, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài/Bộ Ngoại giao; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế/Bộ Tư pháp; Ban Đối ngoại kiều bào/Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phòng Tổ chức, chính sách/Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo và đánh giá cao tính chủ động, nhiệt tình trách nhiệm của Tổ biên tập Nghị định; nội dung của Nghị định đã thống nhất với nội dung kết luận của Ban Bí thư và các nội dung trong Đề án, Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, không chồng chéo và trái với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi, thuận tiện trong tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng đã nhấn mạnh: Việc tổ chức hội thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài là cần thiết và phù hợp; là cơ sở quan trọng để Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, trình thủ trưởng Tổng cục Chính trị, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, phối hợp với các bộ, ban ngành của Trung ương sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định, nhằm triển khai tổ chức thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng đã được xác định trong Đề án; góp phần tăng cường gắn kết và lòng tin của nhân dân, kiều bào Việt Nam đang định cư ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, chủ trì hội nghị hội thảo phát biểu khai mạc.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1398 Cập nhật lúc: 12/10/2017 15:54:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap