Ngày 31/10/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 279/2017/TT-BQP quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

Thông tư gồm 9 Điều; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; xuất ngũ, cách tính thời gian phục vụ tại ngũ; hình thức xuất ngũ; hồ sơ xuất ngũ; thẩm quyền giải quyết xuất ngũ; hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BQP ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 279/TT-BQP 31/10/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 335 Cập nhật lúc: 07/11/2017 13:50:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap