Ngày 28 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành văn bản số 06/VBHN-BQP về việc xác thực văn bản hợp nhất Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quyết định gồm 03 chương, 11 điều và 03 phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chế độ, chính sách đối với những người liên quan; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 06/VBHN-BQP 28/10/2017.pdfPhòng Công tác mộ liệt sĩ/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 667 Cập nhật lúc: 10/11/2017 09:21:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap