Ngày 18/11/2017, nhận được thông tin từ người dân, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) 337 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại vườn nhà ông Trần Bá Đức, trú tại Khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình cất bốc, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn KTQP 337 đã phát hiện xương, răng kèm theo một tấm bia nhôm có khắc: “LS TR - V - QÝ, HS 8.2.68”. Theo đơn vị tìm kiếm, dòng chữ này có thể là: Liệt sĩ Trần Văn Quý, hy sinh ngày 08/02/1968.

Tấm bia nhôm được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sĩ

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ vừa tìm kiếm, quy tập được tập kết về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa để chờ tổ chức Lễ truy điệu./.

* Ảnh đại diện: Đoàn KTQP 337 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 712 Cập nhật lúc: 21/11/2017 10:25:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap