Sáng ngày 16/11/2017, tại thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định 49). Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đại biểu Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 2; Ban Chỉ đạo 24 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Sau 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 49, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng  các văn bản, hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ làm công tác chính sách từ huyện đến cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, tạo sự thống nhất trong xã hội. Ban Chỉ đạo 24 tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định, báo cáo cấp trên 24.869 hồ sơ, đạt 81,6% so với số liệu khảo sát ban đầu; thực hiện chi trả trợ cấp cho 9.858 đối tượng với số tiền trên 20,3 tỷ đồng đảm bảo kịp thời, chặt chẽ đúng quy định. Đồng thời, bàn giao chuyển danh sách, kèm theo quyết định hưởng trợ cấp của các đối tượng sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 827 đối tượng.

Đại biểu Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 2 phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49 có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng đã có đủ căn cứ, điều kiện hưởng chế độ, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, không để sót, để nhầm đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, nắm chắc tình hình kết quả thực hiện ở các cấp, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm; bảo đảm chi trả kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng đúng theo quy định; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ của tỉnh./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.


(Thiếu tá Nguyễn Thanh Năm

Phòng Chính trị/BCHQS tỉnh Yên Bái)


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1446 Cập nhật lúc: 21/11/2017 16:16:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap