Nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa năm 2018 trong toàn quân, ngày 16/11/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt Kế hoạch số 2082/KH-CT về hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; dự toán thu, chi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018.

Theo đó, toàn quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng; tuyên truyền, giáo dục về sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng đối với đất nước, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các sự kiện lớn của đất nước, Quân đội; nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thực hiện tốt việc vận động đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách xã hội trong Quân đội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây tặng nhà tình nghĩa; sửa chữa, nâng cấp nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội; tặng công cụ sản xuất, giống vốn; tặng sổ tiết kiệm; hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng thương binh, trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng; gia đình có người hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức thăm, tặng quà (thắp hương) nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)./.Phòng Hậu phương/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 477 Cập nhật lúc: 23/11/2017 13:21:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap