Sáng ngày 04/12/2017, tại thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 4 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 4 chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Nghệ An; đại biểu Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các địa phương và cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Quang cảnh hội nghị

Qua 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 49, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã tổ chức hiệu quả công tác quán triệt, phổ biến chính sách đối với nhân dân và đối tượng thụ hưởng chính sách; phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tổ chức tuyên truyền hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn chế về chế độ, chính sách được tiến hành đảm bảo đúng quy định, kịp thời. Ban Chỉ đạo 24 Quân khu và các cơ quan chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực chỉ đạo các cấp tiến hành xét duyệt bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Đến nay, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khảo sát được 464.200 đối tượng (trong đó, chống Pháp là 249.455 đối tượng, chống Mỹ là 195.983 đối tượng, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ Quốc tế là 18.762 đối tượng). Quân khu đã ra quyết định cho 172.307 đối tượng được hưởng chế độ, chính sách (đạt 37% tổng số đối tượng khảo sát), với số tiền trên 384 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chi trả chế độ theo Quyết định 49 cho các đối tượng

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch trong xét duyệt, thẩm định, chi trả. Đẩy nhanh tiến độ, xét duyệt, thẩm định ở các cấp; phấn đấu Quý I năm 2019 sẽ cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng.

Kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; tiếp tục khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, các đối tượng chính sách vào đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách của Nhà nước; tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 4 phát biểu chủ trì hội nghị.


Trần Dũng/Truyền hình Quân khu 4

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 954 Cập nhật lúc: 07/12/2017 07:29:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap