Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 05/12/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra kỳ họp lần thứ III giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia nhằm đánh giá kết quả thực hiện Dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia xây dựng trên đất Campuchia; thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do Ngài Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; Chủ tịch Ủy ban sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia làm Trưởng đoàn.

Cùng dự kỳ họp, có đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngài Keo Khantey Methea, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và các thành viên của hai Đoàn.

Quang cảnh buổi Hội đàm

Phát biểu trong Hội đàm, hai Trưởng đoàn đã thông báo và chúc mừng kết quả đạt được của hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời, đánh giá cao những kết quả đã đạt đ­ược theo nội dung Biên bản kỳ họp lần thứ II và khẳng định việc triển khai thực hiện Dự án của hai Bên bảo đảm chất lượng, đạt kết quả tốt. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; việc thiết kế, lập dự toán, báo cáo thẩm định theo đúng quy định; thường xuyên trao đổi, thống nhất biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra; tích cực kiểm tra, đôn đốc các địa phương có Đài Hữu nghị triển khai việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo.

Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Trưởng đoàn Việt Nam 
phát biểu trong Hội đàm

Phía Việt Nam đã xem xét, thẩm định và chuyển kinh phí hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo 17 Đài Hữu nghị và trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; hỗ trợ mua 03 xe ô tô cho Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Ngài Heng Sam-rin, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia để phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Với sự nỗ lực của hai Bên, đến nay, có 15 Dự án đã tiến hành khởi công xây dựng, sửa chữa; trong đó 12 Dự án đã hoàn thành việc sửa chữa, tu bổ, tôn tạo; 03 Dự án dự kiến hoàn thành trong Quý I năm 2018.

Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
và Ngài Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển
Tổ quốc Campuchia; Chủ tịch Ủy ban sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ký Biên bản Kỳ họp

Về phương hướng trong thời gian tới, hai Bên thống nhất: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Biên bản kỳ họp lần thứ II; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ những Dự án đã khởi công, phấn đấu hoàn thành các Dự án trong năm 2018. Phía Campuchia tiếp tục rà soát các Đài Hữu nghị đã xây dựng trên đất Campuchia mà chưa được sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, thông báo cho phía Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp khảo sát và đề xuất phương án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo; sớm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển cho phía Việt Nam thẩm định, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế, theo đề nghị của địa phương, nếu thấy cần thiết và phù hợp, sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ hai nước về chủ trương xây dựng mới một số Đài Hữu nghị ở những địa danh có ý nghĩa lịch sử tiêu biểu về sự phối hợp liên minh chiến đấu Việt Nam - Campuchia thuộc các địa phương của Campuchia chưa có Đài Hữu nghị. Sau khi hoàn thành Dự án, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia báo cáo Chính phủ và chỉ đạo các địa phương có Đài Hữu nghị tổ chức quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định của Nhà nước, phong tục tập quán của nhân dân Campuchia. Hai Bên nhất trí, sẽ đánh giá thành tích của các tổ chức, cá nhân của mỗi Bên trong thực hiện Dự án để xem xét, đề nghị khen thưởng. Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ xem xét, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân của Việt Nam; Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ xem xét, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân của Campuchia có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án; qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. 

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 04/12 đến ngày 09/12/2017, Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; thăm quan một số di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ./.

* Ảnh đại diện: Hai Trưởng đoàn trao Biên bản kỳ họp lần thứ III.Phòng Công tác mộ liệt sĩ/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 287 Cập nhật lúc: 12/12/2017 07:50:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap