Ngày 05/01/2018, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Chính sách năm 2018 tại khu vực phía Nam. Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tới dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Cục Chính sách, đại biểu các Cục: Chính sách, Cán bộ/TCCT, Quân lực, Tác chiến/BTTM, Tài chính/BQP và 146 đồng chí đại biểu gồm: Thủ trưởng Cục Chính trị; Thủ trưởng Phòng (Ban Chính sách), trợ lý Chính sách Quân khu 5, 7, 9, Quân đoàn 3, 4; Thủ trưởng Phòng Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Trợ lý Chính sách thuộc Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quân khu 5 trở vào; Thủ trưởng Phòng Chính trị, Trợ lý Chính sách các sư đoàn thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237,
báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, biện pháp sát, đúng và đạt được kết quả quan trọng. Đã chủ động phân tách danh sách liệt sĩ theo quê quán và địa bàn nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu gửi về Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh để phục vụ xác minh, kết luận địa bàn và tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn và các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ trong thời gian tới, là cơ sở để các địa phương xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT - Phó Chánh Văn phòng
Ban Chỉ đạo quốc gia 1237
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Chính sách năm 2018

Trong Hội nghị, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị đã triển khai, hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Chính sách năm 2018 gồm: Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác Chính sách năm 2018; công tác nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Toàn cảnh Hội nghị

Với kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được trong những năm qua, cùng với quyết tâm chính trị của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương các cấp, trong thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nói chung, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ nói riêng sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân liệt sĩ./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 chủ trì Hội nghị.


Phòng Công tác mộ liệt sĩ/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1288 Cập nhật lúc: 12/01/2018 14:25:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap