Thực hiện Chỉ thị số 2412/CT-CT ngày 26/12/2017 và Kế hoạch số 2436/KH-CT ngày 28/12/2017 của Tổng cục Chính trị về công tác đảng, công tác chính trị năm 2018; căn cứ đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ công tác chính sách, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị xây dựng Kế hoạch công tác chính sách năm 2018 và đã được Thủ trưởng TCCT phê duyệt ngày 11/01/2018.

Kế hoạch đã xác định cụ thể nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; công tác chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ, đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; chính sách hậu phương Quân đội, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; công tác Thông tin điện tử; công tác tiếp dân, trả lời đơn thư và việc tổ chức hội nghị sơ, tổng kết, tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác chính sách./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: KH 23/KH-CS-TTĐT.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 164 Cập nhật lúc: 18/01/2018 15:59:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap