Thời gian qua, công tác chính sách của Bộ CHQS thành phố Cần Thơ có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt; trong đó, tổ chức đối thoại trực tiếp với đối tượng chính sách và người có công với cách mạng là một trong những cách làm mang lại hiệu quả cao, thông qua đối thoại để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ chính sách; đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến cuộc đời mình cho đất nước.

Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang thành phố quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, nhất là các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bằng việc đối thoại trực tiếp, với mong muốn giữa các cơ quan chức năng và người được thụ hưởng chính sách, thực sự cởi mở, thẳng thắn và chân tình, các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng sẽ thông tin những vấn đề chưa rõ hoặc còn vướng mắc; nhất là các nội dung, như: Giải quyết các chế độ, chính sách tồn đọng đối với thương binh, liệt sĩ; đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ; đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 76 ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ… Đến nay, Bộ CHQS thành phố Cần Thơ đã giải quyết cơ bản dứt điểm hồ sơ thương binh, liệt sĩ tồn đọng, đặc biệt là thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh buổi đối thoại

Những ý kiến tại các buổi đối thoại đều được lãnh đạo địa phương, các cơ quan chức năng giải đáp tường tận, thỏa đáng, tạo sự đồng thuận cao về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; trực tiếp hướng dẫn các thủ tục cần thiết giúp cho những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến thực hiện các chế độ chính sách giúp cho những người có công được hưởng đầy đủ các tiêu chuẩn của mình.

Các đại biểu và đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tham gia buổi đối thoại

Đối thoại trực tiếp với đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chính sách của Bộ CHQS thành phố Cần Thơ; những vấn đề vướng mắc sẽ được tháo gỡ, giải quyết kịp thời, nhằm thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách theo các quyết định của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng./.

* Ảnh đại diện: Các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ trong buổi đối thoại về công tác chính sách do Bộ CHQS thành phố Cần Thơ chủ trì.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2157 Cập nhật lúc: 24/01/2018 14:26:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap