Quý I năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa theo phương châm “Chủ động, chu đáo, hiệu quả, nghĩa tình”.

Quân chủng Hải quân là một trong những đơn vị được Đảng, Nhà nước xác định xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Do đó, tổ chức biên chế, lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật…có sự thay đổi. Để hoàn thành trọng trách được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng nguyên tắc các chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ, như: Thực hiện phụ cấp đặc thù quân sự theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg cho 24.007 đồng chí, với số tiền chi trả gần 46,3 tỷ đồng; thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chi trả phụ cấp thu hút cho 2.702 đồng chí, với số tiền chi trả gần 33,7 tỷ đồng, phụ cấp công tác lâu năm cho 3.430 đồng chí, với số tiền chi trả trên 4,5 tỷ đồng và trợ cấp lần đầu cho 25 đồng chí, với số tiền 195 triệu đồng; thực hiện Quyết định số 41/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 42/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 22/2016/QĐ-TTg về phụ cấp đặc thù theo ngành cho 15.826 lượt đồng chí với số tiền chi trả trên 67,8 tỷ đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP và Thông tư số 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng cho 715 lượt đồng chí với số tiền gần 493 triệu đồng.Đối tượng được hưởng chính sách đặc thù quân sự của Quân chủng Hải quân

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thăm hỏi tặng quà 3.204 gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK trên địa bàn các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhân dịp tết Nguyên đán Bính Tuất; cũng trong dịp này toàn Quân chủng tiếp tục nhận đỡ đầu 76 trường hợp là thân nhân liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục nhận phụng dưỡng 157 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 836 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà 6.377 đối tượng trị giá trên 8 tỷ đồng. Ngoài ra, Quân chủng hỗ trợ các đối tượng chính sách và địa phương nơi đóng quân với số tiền trên 5,3 tỷ đồng từ nguồn quỹ vốn của Quân chủng.

Đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân
thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Đinh Văn Nam

Kết quả tổ chức các hoạt động công tác chính sách của các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân đã kịp thời động viên các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác, tạo động lực thúc đẩy việc việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tô thắm thêm truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng” của bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng./.


* Ảnh đại diện: Đồng chí Chuẩn Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân triển khai hoạt động CTĐ, CTCT và chế độ chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội trong Quân chủng.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 632 Cập nhật lúc: 27/03/2018 15:55:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap