Ngày 27/3/2018, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 do đồng chí Đại tá Ngô Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 chủ trì hội nghị đã tổ chức họp đợt 10 xét duyệt thẩm định hồ sơ theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 đã thẩm định hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp đợt 10 gồm 8.224 hồ sơ; trong đó 4.121 đối tượng còn sống, 4.103 đối tượng đã chết; có 7.847 đối tượng dưới 1 năm phục vụ dân công hỏa tuyến; 349 đối tượng từ đủ 1 năm đến dưới 2 năm và 28 đối tượng đủ 2 năm trở lên (tỉnh Cao Bằng có 1.747 đối tượng, tỉnh Lạng Sơn có 1.294 đối tượng, tỉnh Bắc Giang có 1.967 đối tượng, tỉnh Bắc Ninh có 1.463 đối tượng, tỉnh Thái Nguyên có 1.703 đối tượng và tỉnh Bắc Kạn có 50 đối tượng). Tổng số tiền trợ cấp 1 lần là trên 16,7 tỷ đồng (mức hưởng trợ cấp bình quân trên 2 triệu đồng). Công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ từ cơ sở.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 chỉ đạo các đơn vị chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục xét duyệt chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng, đúng quy trình. Phấn đấu trong quý 2/2018 hoàn thành xét duyệt hồ sơ đối tượng chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

* Ảnh đại diện: Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 họp xét duyệt hồ sơ đợt 10 theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 607 Cập nhật lúc: 30/03/2018 11:10:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap