Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2018, sáng ngày 07/6/2018, tại Cục Chính sách, Khối thi đua số 1/Tổng cục Chính trị (gồm: Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn và Văn phòng TCCT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Khối trưởng Khối thi đua số 1 dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính trị/TCCT - Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT cơ quan TCCT; Thủ trưởng và Trợ lý Chính trị các cơ quan: Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn và Văn phòng TCCT.

Đại tá Lê Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính trị/TCCT - Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT cơ quan TCCT
và Thủ trưởng các cơ quan trong Khối thi đua số 1


Tại Hội nghị, sau khi nghe Báo cáo trung tâm, các đại biểu đã tham gia ý kiến và thống nhất: 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan trong Khối thi đua số 1 đã  lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác TĐKT và phong trào TĐQT, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Phong trào TĐQT được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn của các cơ quan; tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động thi đua gắn các nội dung, chỉ tiêu thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực thi đua phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Đồng thời, đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT; trong đó, cần chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy, chỉ huy đối với công tác TĐKT và phong trào TĐQT; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong Khối để nâng cao chất lượng phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hưng,
Phó Chánh Văn phòng TCCT tiến hành giao, nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 1/TCCT


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hưng, Phó Chánh Văn phòng TCCT đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 1/TCCT từ Cục Chính sách sang Văn Phòng TCCT./.

* Ảnh đại diện: Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Khối trưởng Khối thi đua số 1 phát biểu khai mạc Hội nghị.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2113 Cập nhật lúc: 07/06/2018 16:49:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap