Đến hết tháng 6/2018, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho trên 21.000 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định 49).

Sau gần 3 năm triển khai, tổ chức thực hiện, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản, hướng dẫn của trên về thực hiện Quyết định 49 tới các tầng lớp nhân dân; tổ chức tập huấn cho trên 2 nghìn lượt cán bộ làm công tác chính sách từ huyện đến cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cơ quan Thường trực đã tổ chức tiếp nhận, thẩm định, báo cáo lên trên gần 27.000 hồ sơ, đạt 86% so với số liệu khảo sát. Thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho trên 21.000 đối tượng, với số tiền trên 43,5 tỷ đồng; làm thủ tục cấp hơn 5.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.


Tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ
tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng đã có đủ căn cứ, điều kiện hưởng chế độ chính sách bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, không để sót, nhầm đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Phấn đấu hết quý 3/2018 tỉnh Yên Bái cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ theo Quyết định 49 và kết luận địa bàn.

Thực hiện hiệu quả Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người đã tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.


* Ảnh đại diện: Trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến cho các đối tượng tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.


(Thiếu tá Nguyễn Thanh Năm/Bộ CHQS tỉnh Yên Bái)


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 900 Cập nhật lúc: 03/07/2018 15:15:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap