Chiều ngày 13/7/2018, tại Hà Nội, Cục Chính sách tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thủ trưởng và đại biểu Cục Chính trị/TCCT; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cục.

6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Đảng ủy Cục và cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các Phòng, Ban đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018; chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác, xác định rõ các trọng tâm, trọng điểm; tạo bước chuyển biến mới, toàn diện về chất lượng, hiệu quả trong công tác nghiên cứu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, nổi bật như:

Đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng nghiên cứu được giữ vững, bảo đảm tiến độ. Tích cực, quyết liệt thẩm định, giải quyết hồ sơ người có công do Quân đội đảm nhiệm nhất là hồ sơ thương binh, liệt sĩ tồn đọng. Chỉ đạo, đẩy mạnh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước có trọng tâm, trọng điểm (6 tháng đầu năm tìm kiếm, quy tập được 1.257 hài cốt liệt sĩ, đạt 63% so với kế hoạch đề ra năm 2018); tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp hoàn thành đúng tiến độ. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức có hiệu quả công tác chính sách đối với hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa được đơn vị, địa phương ghi nhận đánh giá cao. Thực hiện quản lý, bảo đảm kết nối an toàn an ninh mạng đối với 124 đầu mối cơ quan chính sách các đơn vị trong toàn quân; tiếp nhận, biên tập, đăng tải tin, bài, văn bản, đơn thư điện tử bảo đảm kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

Đồng chí Đại tá Trần Quang Thanh, Trưởng Phòng Nghiên cứu tổng hợp thừa ủy quyền của Đảng ủy, chỉ huy Cục
trình bày báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018


6 tháng đầu năm 2018, 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, năng động, tâm huyết với công việc, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; Cục an toàn về mọi mặt.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Đại tá Lê Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính trị/TCCT phát biểu, đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Chính sách. Đồng thời, đồng chí mong muốn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện của cấp ủy, người chỉ huy các cấp; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, các đơn vị trong toàn quân, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai, tổ chức tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; cơ quan an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính trị/TCCT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả thành tích của các tập thể đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; yêu cầu cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các Phòng, Ban và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Cục cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và cương quyết khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt 6 tháng cuối năm 2018, đó là:

Tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản QPPL về chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng soạn thảo văn bản và bảo đảm đúng tiến độ. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết chính sách thương binh, liệt sĩ diện tồn đọng; Thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (trọng tâm là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vị toàn quốc, phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã. Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa (tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch hoạt động công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ). Duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử có hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Thực hiện nền nếp, chính quy; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính; bảo đảm tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.


Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và xây dựng Kế hoạch thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quy định của Đảng, đảm bảo chất lượng, có hiệu quả; xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan VMTD./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan TCCT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì Hội nghị.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1423 Cập nhật lúc: 13/07/2018 17:27:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap