Ngày 09/8/2018, Ban CHQS huyện Ngân Sơn đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần đối với các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định 49).

Ban CHQS huyện Ngân Sơn đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với 21 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ theo Quyết định 49, với số tiền chi trả 42 triệu đồng.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ngân Sơn đã có 406 đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền chi trả trên 1,2 tỷ đồng.

Ban CHQS huyện Ngân Sơn chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện có hiệu quả Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thực hiện tốt hơn công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, góp phần bảo đảm đời sống của đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Ngân Sơn./.

* Ảnh đại diện: 
Ban CHQS huyện Ngân Sơn trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến đối với các đối tượng nhận trợ cấp một lần.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 951 Cập nhật lúc: 16/08/2018 07:35:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap