Ngày 09/8/2018, Cục Chính sách/TCCT đã ban hành Công văn số 2619/CS-TBLS về việc đề nghị cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật.

Công văn hướng dẫn cụ thể về các trường hợp cấp lại hồ sơ thương binh và thời gian được hưởng truy lĩnh trợ cấp thương tật; các trường hợp không cấp lại hồ sơ thương binh và không giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật; thủ tục hồ sơ và văn bản đề nghị giải quyết./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 2619/CS-TBLS.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2704 Cập nhật lúc: 16/08/2018 09:40:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap