Ngày 08/8/2018, Ban CHQS huyện Si Ma Cai/Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Trong đợt này, Ban CHQS huyện đã tổ chức trao Giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến và chi trả trợ cấp đối với 250 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49 với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đến công tác khảo sát, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng. Hiện nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 của huyện tiếp tục rà soát, tránh bỏ sót các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Quyết định này.

Ban CHQS huyện Si Ma Cai/Bộ CHQS tỉnh Lào Cai chi trả trợ cấp đối với đối tượng tham gia kháng chiến

Việc thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Si Ma Cai, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ đạt kết quả thiết thực, góp phần an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với đối tượng chính sách./.

* Ảnh đại diện: Quang cảnh buổi trao Giấy chứng nhận và chi trả chế độ theo Quyết định 49.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1137 Cập nhật lúc: 16/08/2018 10:04:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap