Ngày 28/8/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư gồm 7 Điều, tập trung hướng dẫn về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cách tính và mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng; trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2018. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư nêu trên được thực hiện từ ngày 01/7/2018./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 138/2018/TT-BQP.pdfPhòng Nghiên cứu Tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1013 Cập nhật lúc: 31/08/2018 07:37:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap