Ngày 04/9/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3648/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Quyết định nêu trên công bố về Danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính về thực hiện chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 3648/QĐ-BQP.pdfPhòng Nghiên cứu Tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1358 Cập nhật lúc: 21/09/2018 15:55:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap