Từ ngày 12/10 - 19/10/2018, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri/Campuchia, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Attapeu, tỉnh Sekong và tỉnh Champasak/Lào về phối hợp triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2018 - 2019.

Tại các buổi hội đàm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum và các tỉnh nước bạn đã tiến hành đánh giá kết quả công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2017 - 2018. Theo đó, được sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và nhân dân các tỉnh bạn, Đội K53 tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ratanakiri/Campuchia và 6 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Nam Lào: Attapeu, Sekong và Champasak. Đồng thời, phía bạn đã phối hợp tổ chức lễ tiễn đưa, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chu đáo, trang nghiêm.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Attapeu/Lào
ký kết biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
mùa khô 2018 - 2019


Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền và nhân dân các tỉnh bạn đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K53 tỉnh Kon Tum. Đồng thời, đề nghị phía bạn trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác bảo vệ, dẫn đường, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ để Đội K53 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sekong/Lào
bàn giao biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
mùa khô 2018 - 2019


Đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Champasak/Lào
bàn giao biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
mùa khô 2018 - 2019

Hai bên cũng nêu ra phương hướng, biện pháp phối hợp trong thời gian tới để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2018 - 2019 và những giai đoạn tiếp theo đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tiến hành ký kết biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2018 - 2019./.


* Ảnh đại diện: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri/CampuchiaPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 301 Cập nhật lúc: 23/10/2018 17:01:17

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap