Trong hai ngày, 29 và 30/10/2018, Ban CHQS huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Trong thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Tuyên Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đăng ký kê khai tới mọi đối tượng; đồng thời, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thường xuyên bám cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vướng mắc để công tác xét duyệt đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49 bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đợt này, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa đã trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với 782 đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49, với số tiền chi trả trên 1,7 tỷ đồng.

Tính đến nay, Ban CHQS Tuyên Hóa đã tiến hành chi trả được 12 đợt, đối với 3.505 đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến, với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng./.

* Ảnh: Ban CHQS huyện Tuyên Hóa chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng chính sách theo Quyết định 49.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 924 Cập nhật lúc: 01/11/2018 16:45:47

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap