Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Nghị định gồm 07 điều, nội dung tập trung quy định về mức điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh và trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2018; thời điểm thực hiện điều chỉnh được tính từ tháng lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 153/2018/NĐ-CPPhòng Nghiên cứu Tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 864 Cập nhật lúc: 20/11/2018 09:14:36

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap