Ngày 14/12/2018, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018. Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, đại biểu Ban Công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc Lào; đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; đại biểu cơ quan chức năng Quân khu 2. Tham dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu có lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 và đại biểu cơ quan chức năng của các tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Điện Biên 

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

 Thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 các cấp và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kết hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, các địa phương, nhất là Ban Công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc Lào để thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Hơn 2 năm đã cung cấp được 232 thông tin về liệt sĩ cho các đơn vị bạn và thân nhân liệt sĩ, thu thập được 948 thông tin về nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ; tích cực rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ. Hiện nay, đã rà soát được 71.849/75.284 liệt sĩ; phân tách, bàn giao gần 42.000 thông tin về liệt sĩ cho các địa phương, đơn vị, phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận và trả lời hơn 600 lượt đơn thư; toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 242 hài cốt liệt sĩ (trong nước 90 hài cốt liệt sĩ, tại Lào 152 hài cốt liệt sĩ); tổ chức lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN bảo đảm kịp thời, chặt chẽ. Phối hợp với các đơn vị, địa phương hồi hương và tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, đúng nghi lễ Quân đội, được thân nhân liệt sĩ và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đoàn cán bộ Quân khu 2 dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sĩ trong Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (Điện Biên)

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới và nhân dân nước bạn Lào; thực hiện hiệu quả công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tinlập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ sơ liệt sĩ; cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho gia đình, thân nhân liệt sĩ và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;  đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 các cấp cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt nghiêm các chỉ thị, văn bản của trên; chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cần cụ thể, tỉ mỉ; tổ chức tiếp nhận thông tin của nhân dân để hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ; việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập phải xác định được địa điểm trọng yếu nhằm tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được chính xác; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội. Đề nghị Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào và các tỉnh Bắc Lào tiếp tục hỗ trợ Quân khu trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ. Phấn đấu đến năm 2020 tìm kiếm, quy tập được từ 60 - 70% hài cốt liệt sĩ đã có thông tin trên địa bàn Quân khu và 6 tỉnh Bắc Lào; 100% thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được xác minh, kết luận.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 đã khen thưởng 13 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018./.


* Ảnh đại diện: 
Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì Hội nghị.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 732 Cập nhật lúc: 18/12/2018 08:18:52

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap