Dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018; Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 - 2020.
        1. Báo cáo sơ kết: BAO CAO SO KET.doc
        2. Số liệu quy tập năm 2018: SO LIEU QUY TAP 2018.xls
        3. Phụ lục trang bị: PHU LUC TRANG BI.doc
        4. Mẫu in tài liệu: MAU IN TAI LIEU.doc
        5. Ma-két Hội nghị: MAKET HOI NGHI.doc
        6. Chương trình Hội nghị: CHUONG TRINH HOI NGHI.docPhòng Công tác mộ liệt sĩ/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1255 Cập nhật lúc: 18/12/2018 08:58:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap