Chiều ngày 05/01/2019, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học đánh giá cơ sở Đề tài KH&CN cấp Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin” thuộc Đề án KH&CN “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”. Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần làm Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu là thành viên Hội đồng khoa học đánh giá cơ sở Đề tài KH&CN cấp Bộ Quốc phòng; thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài; đại biểu lãnh đạo Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Quang cảnh Hội nghị


Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin” là một trong bốn nội dung của Đề án KH&CN “Xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” (các nội dung còn lại là quy trình lấy mẫu, quy trình xác định gien và xây dựng phần mềm để xử lý “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin) do Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị chủ trì thực hiện; đồng chí Thiếu tướng, ThS Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị làm Chủ nhiệm Đề tài.

Đồng chí Thiếu tướng, ThS Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ nhiệm Đề tài
báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài


Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, ThS Trần Quốc Dũng, Chủ nhiệm Đề tài nhấn mạnh: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin” xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thực trạng quản lý mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong cả nước hiện nay.

Đề tài gồm những nội dung cơ bản: Thực nghiệm thu thập, xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin; những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu; đề xuất bộ quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin bảo đảm khoa học và thực tiễn; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin.


Đồng chí Đào Ngọc Lợi, Bác sĩ CK2, Cục trưởng Cục Người có công, Ủy viên Hội đồng, Phản biện 1
phát biểu tại buổi nghiệm thu Đề tài


Đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, nguyên Chánh Văn phòng TCCT, Ủy viên Hội đồng, Phản biện 2
phát biểu tại buổi nghiệm thu Đề tài


Các thành viên Hội đồng khoa học đánh giá: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin” là vấn đề nghiên cứu mới, độc lập, không trùng với bất cứ công trình khoa học nào đã công bố. Các ý kiến của Hội đồng khoa học đánh giá cao chất lượng nghiên cứu và nỗ lực của Ban Chủ nhiệm Đề tài, nhất là việc đề xuất bộ quy trình thu thập, xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin theo mục tiêu đã xác định; kết quả nghiên cứu đáng tin cậy; các đề xuất, kiến nghị của Đề tài sát thực tiễn. 100% thành viên Hội đồng bỏ phiếu nhất trí thông qua nghiệm thu Đề tài ở cấp cơ sở; đồng thời, tổng hợp, báo cáo, trình nghiệm thu Đề tài ở cấp Bộ Quốc phòng.

Ban Chủ nhiệm Đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu Đề tài

Việc triển khai Đề tài là cần thiết, cấp bách, nhằm phục vụ nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần ổn định chính trị - xã hội và động lực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y/TCHC, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì Hội nghị.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1194 Cập nhật lúc: 07/01/2019 17:17:42

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap