Ngày 11/01/2019, Ban CHQS huyện Thanh Thủy/Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Trong đợt này, Ban CHQS huyện đã tổ chức trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến và chi trả trợ cấp đối với 74 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49 với tổng số tiền 154,3 triệu đồng. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đến công tác khảo sát, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng. Hiện nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 của huyện Thanh Thủy tiếp tục rà soát, tránh bỏ sót các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Quyết định này.

Ban CHQS huyện Thanh Thủy/Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ chi trả trợ cấp đối với đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49


Đây là đợt thứ 13 Ban CHQS huyện Thanh Thủy chi trả đối với các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có quyết định và tổ chức trao Giấy chứng nhận, chi trả trợ cấp một lần đối với 3.484 đối tượng với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

Thực hiện hiệu quả Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người đã tham gia kháng chiến./.

* Ảnh đại diện: Lãnh đạo Ban CHQS huyện Thanh Thủy/Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến đối với các đối tượng.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 812 Cập nhật lúc: 14/01/2019 17:28:13

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap